יום א', יב’ באדר א' תשע”ט
ועדות שילוב
דף הבית אודות המתי"א השתלמויות יצירת קשר
הטפסים מעודכנים על פי חוזר מנכ"ל, כ"ט בטבת התשע"ד, 01 בינואר 2014

חוזר מנכ"ל - יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר שאלוני הפניה - 6.1 שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב/השמה שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לועדת שילוב-השמה - טופס ממוחשב למילוי במחשב 6.2 שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך רגיל לוועדת שילוב בית ספרית 6.3 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידים לקויי ראייה – שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה 6.4 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי גן בעלי לקות שמיעה 6.5 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי בית ספר יסודי ועל-יסודי בעלי לקות שמיעה 9.1 פרטיכול ועדת השילוב המוסדי 14.1 רמת התפקוד לצורך קביעת זכאות לסייעת לתלמידים המשולבים בחינוך הרגיל נספח 2 - טופס לאפיון חריגות נספח 8: טופס הצהרה של המשתתפים בוועדת שילוב/השמה/ערר על שמירת סודיות כלי להערכת רמות תפקוד דף מרכז ועדת שילוב גני ילדים אישור הורים להפניית ילדם לאבחון פסיכולוגי

 
 
ועדות שילוב
ניהול